Výtvarné dílny po děti

 

Výroba stínových loutek. Hra s loutkou a příprava krátké bajky. Předvedení hry.

Výroba pohyblivých loutek z papíru. Vybarvení, vystřihání, sestavení loutky.

Naše dílna

 

Stínové divadlo

 

Pohyblivé papírové loutky

 

Hra s loutkou

&nbsp